Leaders of seminar

V. M. Petrychkovych

vpetrych at iapmm.lviv.ua

A. I. Gatalevych

gatalevych at ukr.net

Secretary

N.S. Dzhaliuk

nataliya.dzhalyuk at gmail.com